Dane techniczne Prefabrykowanych Elementów Stropowych z Drewna Klejonego